Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

Oznam pre rodičov predškolákov

Materská škola Okružná 1, Nitra

Riaditeľstvo materskej školy Vám oznamuje, že pokiaľ zvažujete, alebo vám bol odporúčaný psychológom, prípadne iným odborníkom odklad povinnej školskej dochádzky musíte to oznámiť písomne na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 15.5.2020.

Odporúčanie o odklade od CPPPaP a rozhodnutie o odložení dochádzky zo ZŠ mi prinesiete najneskôr do 4. týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Po tomto dátume (15.5.2020) nebude garantované miesto pre vaše dieťa na budúci školský rok v našej MŠ z kapacitných dôvodov.

V Nitre dňa 30.3.2020
Mgr. Dana Vincová
Riaditeľka MŠ

Oznam o uzatvorení materskej školy

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR

bude MŠ zatvorená do odvolania.

Prosíme rodičov, aby naďalej sledovali stránky mesta a MŠ a taktiež televíziu pre aktuálne informácie.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. čítaj ďalej...Neplatenie školného


Zároveň vás žiadame, aby ste pozastavili trvalý príkaz pre platbu školného pre nasledujúcu platbu.


 

Oznam o zatvorení škôlky

Na základe rozhodnutia krízového štábu a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pristúpilo mesto Nitra k uzatvoreniu všetkých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra a to od zajtra, štvrtka 12. marca 2020 do pondelka 16. marca 2020 vrátane (s možnosťou predĺženia podľa pokynov hl. hygienika).

Platná legislatíva Slovenskej republiky hovorí, že mesto môže udeliť voľno na základných školách v trvaní najviac 5 dní počas celého školského roka.

O predĺžení uzatvorenia základných škôl po pondelku 16. marca vás budeme včas informovať. Očakávame však v tomto smere včasné rozhodnutie hlavného hygienika a ústredného krízového štábu, ktoré bude platné plošne pre celú Slovenskú republiku.

Zdroj: https://www.facebook.com/nitramesto