Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Domov

OZNAM - Zmena variabilného symbolu

Vážení rodičia, pri úhrade školného pri bezhotovostnom prevode na účet nastala od februára 2020 zmena vo variabilnom symbole.

Pôvodný VS: 202...

Nový VS: 212...

Žiadame Vás o zmenu údajov pri zadávaní VS pri platbe.

Ďakujeme
Riaditeľstvo MŠ