Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

OZNAM - Lekárske potvrdenie

Rodičia, ktorí si zapísali dieťa na šk. rok 2020-2021 do MŠ a ešte nedoručili lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Záznam z preventívnej prehliadky pred vstupom do kolektívneho zriadenia), nech toto potvrdenie doručia do 25.6.2020 do materskej školy (osobne, mailom, vhodia do poštovej schránky).

Ďakujeme
Riaditeľka MŠ