Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Organizácia a podmienky v MŠ od 1.6.2020

• Prevádzka MŠ začína 01.06.2020 od 6:45 hod. do 15:45 hod. (z dôvodu usmernenia ministerstva školstva MŠ môžu byť otvorené maximálne na 9 hodín denne).

• Do MŠ budú môcť v prvom rade nastúpiť deti zamestnaných rodičov. Pracujúci rodič bude MŠ poskytovať čestné prehlásenie, kde pracuje, na akej pracovnej pozícií, s kontaktom na zamestnávateľa (čestné prehlásenie o pracovnom pomere na stiahnutie nájdete na stránke MŠ).

• Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.

• Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Dieťa nemusí byť umiestnené v jeho doterajšej triede (dieťa z triedy Lienky môže byť umiestnené do triedy Motýle a naopak). Vždy na začiatku ďalšieho týždňa.

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri MŠ.

• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa bez možnosti vstupovania do šatne.

Sprevádzajúca osoba počká, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie. (Rodič vždy zazvoní na zvonček pri príchode do MŠ).

Dieťa pred šatňou ráno prevezme a poobede odovzdá poverený zamestnanec.

• Odporúčame, aby dieťa prichádzalo a odchádzalo z MŠ v doprovode zákonného zástupcu, alebo osoby z tej istej domácnosti nad 10 rokov, ktorá má na vyzdvihnutie splnomocnenie (neodporúčame osobám v rizikovej skupine nosiť a preberať deti z MŠ, ako aj osobám, ktoré nežijú v jednej domácnosti).