Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89

Aktivity v materskej škole

PLÁN   ŠKOLSKÝCH AKCIÍ 2017/2018

OKTÓBER:

Brigáda v MŠ

Tvorivá dielňa: Tekvičkové strašidlá

Plavecký kurz

NOVEMBER:

Planetárium v MŠ

DECEMBER:

Divadlo „Guľko Bombuľko“ 4.12.2017

Mikuláš v MŠ  6.12.2017

Vianočné besiedky v triedach

Tvorivá dielňa zdobenie medovníkov 6.12.2017

JANUÁR:

ZRŠ  triedne schôdzky -  2%

MŠ hľadá talent

FEBRUÁR:

Karneval V MŠ

Pobyt v Centre zdravia Párovské háje

MAREC:

Kniha – návšteva knižnice v meste Nitra

Upratovanie školského dvora + brigáda s rodičmi

Tvorivá dielňa – veľkonočné kraslice

APRÍL:

Deň zeme – celoškolská akcia

Dopraváčik v MŠ – celoškolská akcia

MÁJ:

Deň matiek

Polícia – cvičíme psíka – ukážka

Športový deň v MŠ

Cesta vláčikom

JÚN:

Kúzelník

MDD  a Indiánsky deň v MŠ, opekanie s rodičmi

Rozlúčka s predškolákmi