Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

Organizačné pokyny k nástupu detí do MŠ od 1.3.2021

- Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým (alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená karanténa.
- Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať R-O-R (rúško, odstup, ruky).
- V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami, deti majú rúška odporúčané.
- Dieťa musí mať rúško v uzatvorenom vrecku v skrinke, označené menom.
- Pri vstupe do budovy si rodič vydezinfikuje ruky sebe aj dieťaťu, dieťaťu sa odmeria teplota až potom vstupuje do šatne. Prezuje dieťa, odloží osobné veci dieťaťa do skrinky.
- Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi a počká, kým vykoná ranný filter dieťaťa.
- Do MŠ môže vodiť a vyzdvihovať dieťa IBA JEDEN zákonný zástupca. Učiteľka preberie dieťa len od zákonného zástupcu!!!
- V šatni môže byť najviac 1rodič + 1 dieťa, ostatní čakajú vonku.
- V interiéri sa zdržiava minimálny čas – 5-7 min. nevyhnutný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

Zákonný zástupca predkladá pri nástupe

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE RODIČOV - preukazuje sa negatívnym PCR, antigénovým testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o výnimke, ktorá je uvedená vo vyhláške 47 UVZ SR.
- VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA
- MŠ sa zamyká o 8:00 po tomto čase bude pustený do budovy iba rodič, ktorý deň vopred oznámi, že príde neskôr!!! Šatne sa zamykajú a dezinfikujú po odchode rodičov. Preto si prosím naplánujte cestu do MŠ s dostatočnou časovou rezervou (zápchy na ceste a pod.)
- Prosíme rodičov, ktorí sú na MD, nezamestnaní, vykonávajúci prácu z domu, aby si svoje deti prezvali z MŠ od 14:45 do 15:20 hod. Nakoľko si po tomto čase chodia pre svoje deti rodičia vykonávajúci prácu mimo svojho bydliska. Chceme tak predísť zbytočnému čakaniu a zhromažďovaniu sa v priestoroch a pred vstupom do budovy.
- Učiteľky vykonávajú ráno ranný filter, pokiaľ dieťa neprejde ranným filtrom nebude môcť zostať v MŠ. Počas ranného filtra aj počas dňa sa budú u dieťaťa sledovať príznaky ochorenia dýchacích ciest okrem zvýšenej teploty – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.
- Pokiaľ sa tieto príznaky vyskytnú počas dňa dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti, odkiaľ si ho bezodkladne rodič musí prísť zobrať.
- Neodkladne informuje MŠ o akýchkoľvek príznakoch ochorenia dieťaťa, v prípade ochorenia kontaktuje svojho lekára.
- Ak dieťa nepríde do školy 5 dní po sebe nasledujúce dni, rodič predkladá pri nástupe len Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom, Čestné vyhlásenie rodičov.
- Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

DODRŽIAVAJTE POKYNY ZAMESTNANCOV MŠ!

- usmernenie ministerstva školstva