Kontakt

Materská škola Nitra - Janíkovce
Okružná 1
949 07 Nitra - Janíkovce
Tel: 037/656 11 89
SEWA certifikát

OZNAMY

OZNAM - Údaje pre sociálnu poisťovňu

Materská škola na konci každého mesiaca posiela údaje do sociálnej poisťovne o deťoch, ktoré nenavštevovali v danom mesiaci MŠ.

Žiadame rodičov, ktorí si budú čerpať na svoje dieťa OČR v danom mesiaci, aby doniesli potvrdenie od lekára kedy bolo dieťa neprítomné v MŠ najneskôr do posledného dňa v danom mesiaci.

Na základe tohto dokladu budú na konci každého mesiaca takéto detí vykazované do sociálnej poisťovne, že nenavštevovali v danom období materskú školu.

Bez dokladu od lekára  nebudú deti evidované v zoznamoch, ktoré sa odosielajú do sociálnej poisťovne.
 


Mgr. Dana Vincová
riaditeľka MŠ